ZEMĚPIS    

                                                                                                 na webu

Příroda                                                                                                                        

www.geology.cz/extranet                                                                           geologie(stránky České geologické služby)

horniny.kvalitne.cz                                                                                      obrazový katalog hornin

www.wunderground.com/                                                                            portál Weather Underground-počasí ve světě

www.medard-online.cz/                                                                               aktuální předpověď počasí  pro ČR

www.usgs.gov/                                                                                             portál U.S.Geological Survey (multidisciplinární vědecká org.)

earthquake.usgs.gov/                                                                                  sekce o zemětřesení  

www.school-portal.co.uk/GroupHomepage.asp                                          fyzický zeměpis v animacích    

Společnost

www.census.gov/ipc/www/idb/                                                                InternationalDataBase-databáze demografických dat států světa

www.citypopulation.de/                                                                              obyvatelstvo,největší světové aglomerace

www.e-polis.cz                                                                                             internetový politologický magazín

www.euroekonom.cz                                                                                   ekonomický portál

www.businessinfo.cz                                                                                    portál pro podnikání a export

Státy

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html         CIA World Factbook

www.countrywatch.com 

www.studentsoftheworld.info 

Organizace

europa.eu/                                                                                                    portál EU  

www.euroskop.cz/                                                                                      portál vlády ČR o EU  

ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm                                             portál Zastoupení Evropské komise v ČR

Česko                                                                                                                           www.voda.gov.cz/portal/                                                                          vodohospodářský informační portál  

www.chmi.cz/                                                                                            Český hydrometeorologický ústav

www.ochranaprirody.cz/                                                                           stránky Agentury ochrany přírody a krajiny v ČR

www.czso.cz/                                                                                             Český statistický úřad      

www.scitani.cz                                                                                            info o Sčítání lidu,domů a bytů 2011                                   

www.csa.cz/cs/portal/homepage/cz_homepage.htm                            České aerolinie

Mapy

www.mapy.cz/                                                                                           interaktivní mapy Česka

www.maplandia.cz/                                                                                   satelitní mapy světa

www.lib.utexas.edu/maps/                                                                      mapy z  celého světa  

www.visibleearth.nasa.gov/                                                                    katalog satelitních snímků NASA 

www.sheppardsoftware.com/Geography.htm                                        zeměpisné hry  

www.worldatlas.com/                                                                              mapy celého světa včetně slepých 

www.mapsofworld.com/thematic-maps/index.html                              tematické mapy světa

Encyklopedie

www.wikipedia.org/  

cs.wikipedia.org/  

www.nationmaster.com/index.php  

www.infoplease.com/

Masmédia                                                                                                                        

Zpravodajské servery

www.ceskenoviny.cz/                                                                            zpravodajský server ČTK

www.idnes.cz/                

neviditelnypes.lidovky.cz/                                                                    internetový deník Neviditelný pes

Časopisy

www.nationalgeographic.cz/

www.nationalgeographic.com/    

klaudyan.psomart.cz/                                                                            internetový magazín o historické geografii  

www.vesmir.cz/                                                                                    přírodovědecký časopis Vesmír  

www.zemesveta.cz/    

www.scienceworld.cz/  

www.geo-magazin.cz/

.....a další zajímavé

www.converter.cz/online.php                                                               převody fyzikálních jednotek

whc.unesco.org/                                                                                    stránky světového dědictví UNESCO  

survival.specialista.info/index.php                                                      web o přežití v extrémních situacích (orientace   na mapě, ...)                                                                                                                 

www.worldtime.org/                                                                           čas ve světě

TOPlist