ZEMĚPIS    

 

                                                                            pro studenty SZeŠ a SOŠ Poděbrady 1C

 

Co se učíme?

Plán výuky na školní rok 2018-2019     zde

Z čeho se učit?

Školní atlas světa

Školní atlas ČR

Co a kdy?

Během školního roku  si každý student připraví alespoň jednou aktualitu, kterou bude prezentovat na začátku vyučovací hodiny zeměpisu.
Max. rozsah 5 minut, ústní projev je možné doplnit obrazovým materiálem, mapou, krátkým videem  (souvislý ústní projev je ale podmínkou!)
 
​ Kdy se co píše?
 
 5.12.2018   Politická geografie (pojmy:politická mapa světa, nezávislý stát, závislé území, mezinárodní území, stát s omezenou nezávislostí,
                     státní hranice, teritoriální vody,Schengenský prostor......)    ppt v sekci K procvičování
14.11.2018  Státy Evropy (slepá mapa)    procvičujte také na   https://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
22.10.2018  Kulturní makroregiony
4. 10. 2018  Kontinenty, oceány, ostrovy
13. 9. 2018   Krajinná sféra        
                                                                              
 
K procvičování....

Schengenský prostor

Uzavřené hranice

Státní hranice

Politická geografie

 

http://geo.websnadno.cz/5._staty_evropy.ppt

 

Kulturní makroregiony

Kontinenty,oceány,ostrovy

Krajinná sféra

 

Pracovní listy

Státní symboly

 

Základní údaje o státu

 

Schengenský prostor

Státní hranice a jejich funkce

Politická mapa světa

 

Krajinná sféra

 

 

 

 

 

TOPlist