ZEMĚPIS    

                                                                            pro studenty SZeŠ a SOŠ Poděbrady 1C

 

Co se učíme?

Plán výuky na školní rok 2017-2018     zde

Z čeho se učit?

Školní atlas světa

Školní atlas ČR

Co a kdy?

Do konce května 2018    si každý student připraví alespoň jednou aktualitu, kterou bude prezentovat na začátku vyučovací hodiny zeměpisu.
                                          Max. rozsah 5 minut, ústní projev je možné doplnit obrazovým materiálem, mapou, krátkým videem
                                         (souvislý ústní projev je ale podmínkou!)
 
​ Kdy se co píše?
 
23.1.2018   Evropská integrace a členění území ČR
 
23.11.2017 Politická mapa Evropy (slepá mapa)                seznam států Evropy
                                                                                                   procvičování také na http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

14. 11. 2017  Kulturní makroregiony a politická geografie 

K procvičování....

 

Obce ČR

Členění území ČR

Hlavní orgány EU

Evropská integrace

Státní symboly

Základní údaje o státech

Politická mapa Evropy

Politická geografie

Kulturní makroregiony

Oceány,kontinenty,ostrovy

Krajinná sféra

 

Pracovní listy

Obce ČR

Evropská integrace

Schengenský prostor

Státní symboly

Státní zřízení

Základní údaje o státu

 

Státy světa (politická mapa světa)

Kulturní makroregiony

Krajinná sféra

 

 

 

 

TOPlist