ZEMĚPIS    

                                                                                             pro studenty SZeŠ a SOŠ Poděbrady    1A                                                                                       

Co se učíme?        

plán výuky pro školní rok 2018/2019          zde

Z čeho se učit?    

Školní atlas světa
Školní atlas České republiky
                                                                          

Co a kdy ?                                                                      

 
Během školního roku  si každý student připraví alespoň jednou aktualitu nebo zajímavost, kterou bude prezentovat na začátku vyučovací hodiny zeměpisu.
Max. rozsah 5 minut, ústní projev je možné doplnit obrazovým materiálem, mapou, krátkým videem  (souvislý ústní projev je ale podmínkou!)
 

Kdy se co píše?  

10. 1. 2019 Politická geografie (politická mapa světa, nezávislé státy, závislá a mezinárodní území, státy s omezenou nezávislostí, teritoriální vody,
                                                      státní hranice, státní hranice přírodní, umělé, geometrické, astronomické, uzavřené hranice současnosti, Schengenský
                                                     prostor)
20.11.2018  Státy Evropy       procvičujte také na https://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
22.10.2018  Světové kulturní makroregiony
9. 10. 2018   Kontinenty, oceány, ostrovy
18. 9. 2018   Krajinná sféra
 
                                             
K procvičování.....
 
 
 
Pracovní listy
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TOPlist