ZEMĚPIS    

               

                                                                                               pro studenty SZeŠ a SOŠ  Poděbrady     

 
Vítejte.....
tyto  stránky byly vytvořeny jako doplněk výuky předmětu zeměpis (ale také  tělesná výchova) na SZeŠ a SOŠ Poděbrady . Každá třída tu nalezne svou vlastní sekci s aktuálními informacemi  (sekce 1A,1C ). V sekci Zeměpis na webu naleznete seznam odkazů na webové stránky  se zeměpisnou (nebo zeměpisu příbuznou) tématikou.
 

Jak se hodnotí?

Podkladem pro hodnocení jsou výsledky z písemných testů  klasifikační stupnice ,ústní zkoušení, (především z vlastní iniciativy),
 samostatné práce  studentů  hodnocení prezentací  , portfolio pracovních listů  a aktivita při studiu . 

Kde se učí?

Většina hodin zeměpisu probíhá v odborné učebně zeměpisu a dějepisu (uZaD).V roce 2010 byla učebna vybavena PC s připojením na internet, DVD,dataprojektorem a interaktivní tabulí SmartBoard,a to v rámci projektu Středočeského kraje "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem",který je podpořen grantem z Islandu,Lichtenštejnska a Norska.

 

Pro zajímavost.....

Vyzkoušejte si svou orientaci ve světě na              www.travelpod.com/traveler-iq 

                                                              www.sheppardsoftware.com/Geography.htm 

 

Aktuálně.....    

 

Dotazy a připomínky.....   

 krebsova@email.cz                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 
TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek